Yoğun Stres

Yoğun Stres

Yoğun Stres;kişinin içsel ve ya dışsal bir uyaran tarafından uyarilip denge durumundaki sistemlerinin tekrardan denge durumuna gelmeye çalışmasına stres denir. Bu sistemleri uyaranlar biyolojik, psikolojik ve çevresel kişiye olumsuz uyaranlardir. Kişi, üzerinde gerginlik, baskı gibi çeşitli olumsuzluklar hissedebilir. Kişi hayatın da stresi farklı durumlarda, olaylarda, ortanlarda hissedebilir ve maruz kalabilir. Kişiler aynı stres yaratan durumu farklı siddetlerde hissedebilir ve stresle başa çıkması da farklılık gösterir. Kişisel farklılıkların stresin tanı almasına, tedavi sürecine, stresle başa çıkmasında farklılıklar oluşmasına neden olur.
Stres, vücudumuz da solunum, sindirim, boşaltım, sinir ve dolaşım sistemlerini ve sistemleri içerisin de bulunan organları etkiler ve sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.
Stres yönetiminde farklı teknik ve uygulama yöntemleri birlikte kullanılır. Kullanılan tekniklerden bazıları uyarılmanın azaltılması, bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal beceri eğitimi, çevresel değişim yaklaşımları gibi.

Hızlı Ara . . .