Bireysel Terapi

             Bireysel Terapi

Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini bedensel tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren içsel sorunlarını azaltmaya yöneliktir.

Bireysel terapinin amaçları

Bireysel terapide amacı danışan ve psikoterapist beraber belirler. Terapi hizmetlerini alan danışanın amacı psikoterapi süreci içerisinde değişkenlik gösterebilir. Terapinin hedefleri;

• Duygusal zorlukları atlatmak

• Davranış ve tutum değişikliği sağlamak

• Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzene sokmak

• Hayata yön veren önemli kararlarda bulunmak

• Danışanın kendine olan güvenini artırmak

• Problemlerle başa çıkma kapasitesini artırabilmek

• Psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmak

  • Öz farkındalığı artırabilmek

Bireysel terapide neler konuşulur?

Bireysel terapi sizi rahatsız eden her konu hakkında konuşabilmeniz için size zaman ve mekan imkanı sağlar. Bu konular kendiniz, aileniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, iç huzursuzluklarınız veya varoluşsal sıkıntılarınız gibi olabilir.

Bireysel terapi sürecince konular danışanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

Psikoterapistler danışanlarını daha yakından tanımaya yönelik sorularla görüşmeye yön verirler.

Hızlı Ara . . .